Hankesalkun hallintapalvelu

Väestörekisterikeskus tukee valtiovarainministeriötä tietohallintoon liittyvien hankintojen ja hankkeiden ohjauksen ja arviointien valmistelussa ja toimintamallien kehittämisessä.

Väestörekisterikeskus ylläpitää valtionhallinnon yhteistä hankesalkun hallintapalvelua. Se sisältää perustiedot merkittävistä kehityshankkeista ja -projekteista sekä niihin liittyvän tilanneraportoinnin. Palvelun avulla seurataan hankkeiden etenemistä ja hyötyjen toteutumista. Hankesalkun hallintapalvelu tukee osaltaan julkisen hallinnon digitalisaatiokehitystä.

Ministeriöiden ja virastojen tulee viedä hankesalkun hallintapalveluun tiedot merkittävistä hankkeista ja projekteista, jotka sisältävät tietotekniikan kehittämistä. Lisäksi palveluun voi viedä myös pienempiä projekteja ja muitakin kuin vain ICT:n kehittämistä sisältäviä projekteja.

Yhteinen hankesalkun hallintapalvelu luo edellytyksiä salkunhallintaan muun muassa yhtenäistämällä tietosisältöä ja raportointia sekä tarjoamalla kokonaisnäkymän eri vaiheissa oleviin kehityshankkeisiin ja -projekteihin sekä virasto-, hallinnonala- että valtiokonsernitasolla.

Hankesalkun hallinnassa on kyse kehittämiskokonaisuuden ohjauksesta, jonka tukemiseksi ja koordinoinnin helpottamiseksi hankkeita ja projekteja kootaan erilaisiin "salkkuihin". Salkunhallinnan peruskysymyksiä ovat

  • Mitä hankkeita ja projekteja organisaatiossa on käynnissä? Miten ne tukevat strategiaa ja tavoitteita?
  • Miten kehittämistä priorisoidaan? Mitä kehitetään ja missä järjestyksessä?
  • Mikä on yksittäisten hankkeiden ja projektien etenemisen tilanne? Onko niillä keskinäisiä riippuvuuksia, jotka pitää ottaa huomioon?

Hankesalkun hallintapalvelu on tarkoitettu ministeriöiden sekä virastojen ja laitosten käyttöön. Käyttäjätunnukset saat oman organisaatiosi Hankesalkun pääkäyttäjältä. Palvelu on maksuton.

Hankesalkku on osoitteessa  https://hankesalkku.vrk.fi 

Hankesalkun hallintapalvelun tilannetietoja

Väestörekisterikeskus kokoaa Hankesalkusta yhteenvedon säännöllisesti ja laatii tiedoista yhteenvetoja eri tarpeisiin. Säännöllisessä yhteenvedossa ovat mukana hankkeet, joiden arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään miljoona euroa. Viimeisin julkaistu yhteenveto löytyy alta.