Hallinnon tietohallinnon tilannekuva

Valtion digitalisaatiokehityksen ohjaamiseksi Väestörekisterikeskus muodostaa julkisen hallinnon tietohallinnon tilannekuvaa kokoamalla selvitys- ja arviointitietoa julkisen hallinnon tietohallinnosta, tiedon hallinnasta, tietoturvallisuudesta ja sähköisestä asioinnista.

Toiminto sisältää mm. vuosittaisen tietoa valtion tietohallinnosta -raportoinnin, jota hyödynnetään valtion digitalisaatiokehityksen ohjauksen tietopohjana sekä Väestörekisterikeskuksen ja muiden yhteisiä palveluja tuottavien organisaatioiden palveluissa.

http://vm.fi/tietohallinnon-ohjaus

http://vm.fi/julkisen-hallinnon-ict