Häiriötiedote

Suomi.fi-viestit -palvelussa esiintyy lyhyitä katkoja 11. ja 12.10.

Viestit-palvelussa esiintyy lyhyitä katkoja

  • 11.10. klo 19.00–19.30
  • 12.10. klo 15.00–15.30
  • mahdollisesti 12.10. klo 15.30–16.00 ja klo 21.30–22.00.

Pahoittelemme katkoista mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.