Häiriötiedote

Häiriö Suomi.fi-valtuuksien henkilön ja yrityksen puolesta asioinnissa on ohi

Häiriö alkoi 27.11.2018 klo 13.00 ja päättyi klo 13.35.

Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa.
 

Störningarna över i ärendehantering på en persons och företags vägnar i Suomi.fi-fullmakter

Störningarna började 27.11.2018 kl. 13.00 och upphörde kl. 13.35.

Vi beklagar olägenheten som störningarna medförde.

 

***************************************

Häiriö Suomi.fi-valtuuksien henkilön ja yrityksen puolesta asioinnissa

Suomi.fi-valtuuksissa on häiriöitä henkilön ja yrityksen puolesta asioinnissa palveluväylän kautta tapahtuvissa valtuuskyselyissä.

Häiriö on alustavan selvityksen mukaan alkanut 27.11.2018 klo 13.00.

Ongelmaa selvitetään ja se korjataan mahdollisimman pian.

Ilmoitamme uudelleen, kun häiriö on korjattu, tai viimeistään 27.11.2018 klo 14.30.

Störningar i ärendehantering på en persons och företags vägnar i Suomi.fi-fullmakter

Det förekommer störningar i Suomi.fi-fullmakter, på grund av vilket uträttande av ärende åt en person och företags för närvarande inte fungerar normalt.

Störningarna började enligt preliminära utredningar 27.11.2018 kl. 13.00.

Problemet utreds och korrigeras så snabbt som möjligt.

Vi meddelar på nytt när störningarna har korrigerats, eller senast 27.11.2018 kl. 14.30.