VAAKA-hanke

VAAKA-hanke on Väestötietojärjestelmän, Asiankäsittelyn, Arkistoinnin ja Kansalaisen Asioinnin kehittämishanke. Hankkeessa uudistetaan Väestötietojen henkilötietoja sekä korvataan maistraattien asiankäsittelyn ja arkistoinnin kokonaisuus. Hankkeen puitteissa digitalisoidaan palveluita sekä mahdollistetaan yhteiskuntamme digitalisaation jatkuvuus.

Väestörekisterikeskuksen HETI-hanke ja maistraattien toiminnan kehittämishanke Digi3A on yhdistetty yhdeksi hankkeeksi tammikuussa 2018. Hankkeiden yhdistämiseen taustalla on Väestörekisterikeskuksen, maistraattien sekä maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön yhdistäminen vuoden 2020 alusta.

Väestörekisterikeskuksella on vetovastuu VAAKA-hankkeessa. Hankkeen etenemisen kannalta on oleellista vahva vuoropuhelu niin maistraattien, kansalaisten kuin asiakasorganisaatioiden kanssa.

VAAKA-hanke käynnistyy 8.3.2018
Maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen yhdistyvien kehittämishankkeiden toimeenpano käynnistyy 24.1.2018
HETI-hanke kehittämään väestötietojärjestelmää 4.9.2017

Lisätietoja:
Hankepäällikkö Heidi Gillberg etunimi.sukunimi(a)vrk.fi p. 0295 535 073