Digiturvakiertue

Euroopassa vietetään jo seitsemättä EU:n laajuista ENISA:n (EU Agency for Cybersecurity) toteuttamaan kyberturvallisuuskuukautta. Suomessa useat toimijat ovat toteuttaneet omia tapahtumia osana teemakuukautta. Valtiovarainministeriön asettama julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmä (VAHTI) on toteuttanut Suomessa erityisesti julkisen hallinnon johdolle, asiantuntijoille ja henkilöstölle tarkoitettuja tilaisuuksia jo kolmena vuotena.

Väestörekisterikeskus toteuttaa lokakuussa 2019 Digiturvakiertueen, jossa järjestämme digiturvapäivän jokaisella alla mainitulla paikkakunnalla. Teemapäivä sisältää kaksi eri tilaisuutta. Aamupäivän sisältö on suunnattu johdolle ja esimiehille sekä digiturvan asiantuntijoille. Iltapäivän tilaisuus on suunnattu edellisten lisäksi organisaation henkilöstölle. Poikkeuksena on Kuopio, jossa on mahdollista osallistua ainoastaan aamupäivän tilaisuuteen, joka on muista poiketen suunnattu asiantuntijoille ja henkilöstölle.

Tilaisuuksissa käsitellään digitalisaatiota ja sen edellytyksenä olevaa digitaalista turvallisuutta. Lisäksi saatte vinkkejä siitä, kuinka organisaatio voi kehittää digiturvallisuutta ja miten se tulisi huomioida päivittäisessä työskentelyssä.

Tilaisuudet ovat maksuttomia.
 

Ilmoittautuminen tilaisuuksiin:

Digiturvakiertueen aikataulu ja paikkakunnat ovat: