Toiminnan jatkuvuus ja varautuminen

Organisaation toimintaa voidaan turvata varautumalla ennakoivasti erilaisiin
häiriötilanteisiin ja poikkeamiin tarvittavalla suunnittelulla (esimerkiksi jatkuvuus-, valmius- ja toipumissuunnittelu) ja suunnitelmilla, jotka mahdollistavat mahdollistaen toiminnan palautuminen sen kriittisyyden vaatimalle tasolle.

Tästä osiosta löydät materiaaleja toiminnan jatkuvuudesta ja varautumisesta. Näitä hyödyntämällä voitte parantaa organisaationne toiminnan jatkuvuuden ja varautumisen valmiuksia.