Tietosuoja

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelmassa tietosuoja määritellään seuraavasti: tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä.

Tästä kansiosta löytyy materiaaleja, ohjeita sekä työkaluja tietosuojaan liittyen. Näitä hyödyntämällä voitte parantaa organisaationne tietosuojavalmiuksia.