Riskienhallinta ja johtaminen

Digitaalisen turvallisuuden johtamisen toteuttaminen sekä tätä tukeva riskienhallintamalli. Organisaatiossa käytössä oleva prosessi ja menetelmä, jonka avulla se varmistaa organisaation toiminnan tavoitteiden saavuttamisen sekä tunnistaa ja hallitsee sen jatkuvaan toimintaan liittyviä uhkia ja riskejä.

Näiden materiaalien avulla voit parantaa organisaationne riskienhallintaa ja johtamista.