Kyberturvallisuus

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelmassa kyberturvallisuus nähdään tilana, jossa yhteiskunnan toimintaan vaikuttavien tietojärjestelmien tietoturva, riskienhallinta sekä toiminnan jatkuvuus ja varautuminen ovat kunnossa.Tähän kuuluvat lisäksi toimenpiteet, joilla voidaan ennakoivasti hallita ja tarvittaessa sietää erilaisia kyberuhkia ja niiden vaikutuksia.Tietoturvasta huolehtimisen lisäksi kyberturvallisuuteen pyritään mm. toimenpiteillä, joiden tarkoituksena on turvata häiriytyneestä tietojärjestelmäympäristöstä riippuvaiset fyysisen maailman toiminnot.

Tästä osiosta löydät materiaaleja kyberturvallisuuteen liittyen. Niiden lisäksi kannattaa tutustua tietoturvan, riskienhallinnan ja johtamisen sekä toiminnan jatkuvuuden ja varautumisen materiaaleihin, joita hyödyntämällä voitte parantaa organisaationne kyberturvallisuuden valmiutta.