Osallistu Digiturva-yhteishankkeeseen

Kutsumme kaikki halukkaat mukaan osallistumaan JUDO-hankkeen toteuttamaan Digiturva-yhteishankkeeseen. Tutustu tarkemmin kutsuun ja lisätietoihin:

Ilmoittautuminen

Osallistumisen edellytykset

Digiturvan yhteishankkeeseen osallistuminen edellyttää:

  • organisaation näistä osa-alueista vastaavan johdon edustajan hyväksyntää.
  • tarvittavia resursseja osa-alueen asiantuntijoilta osallistua työpajatilaisuuksiin sekä mahdollisuutta toteuttaa näissä työpajoissa esille nousevia kehittämiskohteita.
  • Väestörekisterikeskus on lähettänyt 31.1.2019 Digiturvakyselyn julkisen hallinnon organisaatioille koskien vuoden 2018 tilannetta. Mikäli organisaatio ei ole tähän kyselyyn vastannut, lähetämme organisaatiolle tämän kyselyn vastattavaksi. Se toimii samalla Digiturva-yhteishankkeen vaikutusta mittaavana vuosittaisena kyselynä.

Vaikka organisaation tarkoitus ei olisi aktiivisesti osallistua ja kehittää kaikkia viittä tässä hankkeessa käsiteltävää digiturvallisuuden osa-aluetta, se voi osallistua ja hyödyntää työpajatilaisuuksia parhaaksi katsomalla tavalla.

Virtuaalityöpajat

Järjestämme vuonna 2019 7–9 työpajatilaisuutta, joissa käytämme osin uutta virtuaalityöpajamallia. Tämän ohella pyrimme järjestämään alueellisia JUDO-aluetilaisuuksia, joissa alueen organisaatiot voivat yhdessä osallistua fyysisesti näihin virtuaalisiin työpajatilaisuuksiin. 

Suosittelemme varaamaan digiturvan eri osa-alueiden asiantuntijoilta mahdollisuuksien mukaan seuraavat ajankohdat: