Fyysinen turvallisuus

Digitaalisella turvallisuudella pyritään suojaamaan myös tietojärjestelmäympäristöstä riippuvaiset fyysisen maailman toiminnot.

Kaikki yllä mainitut digitaalisen turvallisuuden osa-alueet tukevat fyysistä turvallisuutta.Tästä osiosta löytyy materiaaleja fyysisestä turvallisuudesta, joita organisaationne voi hyödyntää myös fyysisten toimintatapojen ja prosessien kehittämiseen.