Väestörekisterikeskus tukee digituen valtakunnallista kehittämistä

Julkiset palvelut digitalisoituvat, eivätkä kaikki pysty itse käyttämään palveluja digitaalisesti. Digituki auttaa heitä, jotka tukea tarvitsevat. Digituella tarkoitetaan verkkoasioinnin ja älylaitteiden käytön opastusta.

Väestörekisterikeskus toimii digituen järjestäjien valtakunnallisena tukijana. Tavoitteemme on

  • tukea alueellisten koordinoijien työtä sekä seurata hankkeiden tavoitteiden toteutumista
  • tarjota digituen järjestäjille erilaisia tukimuotoja kuten ohjeistuksia ja koulutuksia 
  • rakentaa digituen valtakunnallista verkostoa   
  • vahvistaa digituen tunnettuutta ja löydettävyyttä. 

Digituen kehittäminen laajentuu valtakunnalliseksi 

Digitukea on kehitetty aktiiviisesti viidellä pilottialueella syksystä 2018 alkaen. Digituen valtionavustushaun myötä toiminta laajentuu valtakunnalliseksi. Valtionavustushaku on käynnissä 20.8.–15.10.2019 ja se on suunnattu maakuntien liitoille ja Ahvenanmaan maakuntahallitukselle. Ne toimivat jatkossa digituen alueellisina koordinoijina. 

Digituen alueelliset koordinoijat toimivat tiiviissä yhteistyössä keskenään sekä Väestörekisterikeskuksen ja valtiovarainministeriön digitukitiimin kanssa. Digituen toimintamalli pohjautuu valtiovarainministeriön AUTA-hankkeeseen (20162017).

Lisätietoa: 
Valtionavustushaku digituen alueelliseen koordinointiin käynnistyi 20.8.2019
Valtiovarainministeriö ja Väestörekisterikeskus: Digituen alueellinen koordinointi laajenee 29.5.2019

Digituen eettinen ohjeistus  

Ohjeistus esittelee digituen antajan ja saajan velvollisuudet. Se on tehty helpottamaan digituen neuvontatilanteita. Ohjeistuksen tavoitteena on edistää turvallista ja laadukasta digitukea, joka toteutetaan molempien osapuolten yhteisymmärryksessä.
Suomenkielinen, pdf 
Ruotsinkielinen, pdf
Englanninkielinen, pdf
Pohjoissaame, pdf
Inarinsaame, pdf
Koltansaame, pdf

Digituen juliste A3, pdf
Digituen juliste, täydennettävä, ppt 

Syksyn aikana julkaisemme ohjeiston koltan- ja inarinsaamella. Myös julisteista tulee kieliversiot syksyn aikana. 


Usein kysyttyä