Asiakasrekisterin päivityskielto

Tietoja ei luovuteta yrityksille, jotka päivittävät asiakasrekistereitään väestötietojärjestelmän tiedoilla (esimerkiksi lehtitalot). Myöskään osoitteen muuttuessa uudet osoitetiedot eivät välity yritysten asiakasrekistereihin, jos tämä kielto on voimassa. Tällöin muuttunut osoite on ilmoitettava itse kaikkiin muihin rekistereihin, paitsi pankeille, vakuutusyhtiöille, Veikkaus Oy:lle, joille tiedot voidaan lain nojalla luovuttaa kiellosta huolimatta.

Niille henkilöille, joilla oli ennen vuotta 2013 voimassa ns. osoitepalvelukielto, on automaattisesti rekisteröity yhteystietojen luovutuskielto ja asiakasrekisterin päivityskielto, joiden yhteinen vaikutus vastaa vanhan osoitepalvelukiellon vaikutusta. Mikäli halutaan käyttää vain jompaakumpaa kielloista, voi tarpeettoman kiellon poistaa Tarkasta tietosi! –palvelussa tai ilmoittamalla asiasta maistraattiin.

Osoitetietoja väestötietojärjestelmästä päivittävät asiakkaat