Vuoden 2014 alusta lukien tuotettujen kansalais-, organisaatio-, palvelu- ja testivarmenteiden käytössä huomioitavat asiat

21.1.2014 15.30
Tiedote

Tammikuusta 2014 lukien tuotetut kansalais-, organisaatio-, palvelu- ja testivarmenteet on luotu uusilla subCA:illa (subCA = varmentajan varmenne).

Aiemmilla subCA:illa myönnetyt varmenteet tulevat toimimaan normaalisti niiden voimassaolon päättymiseen saakka.

Muutos ei vaikuta terveydenhuollon subCA:illa ja varakortti-subCA:illa myönnettyihin varmenteisiin.

Muutoksen johdosta työasemien ylläpidosta vastaavien tulee lisätä kaikkiin omiin taikka muiden tahojen ylläpitämiin järjestelmiin ja palveluihin uudet subCA:t luotetuiksi nykyisten rinnalle. Aiempia subCA:ita ei voi palveluista poistaa sillä muutoin niiden luottamus tähän mennessä myönnettyihin varmenteisiin päättyisi.

Tiedote: Uusien subCA:iden lisääminen

Lisätietoja:
Väestörekisterikeskus
vptuotanto(at)vrk.fi