Väestötietojärjestelmän pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto siirtyy

18.6.2014 15.57
Tiedote

Väestörekisterikeskus siirtää väestötietojärjestelmän pysyvän rakennustunnuksen käyttöönottoa.

Väestörekisterikeskus (VRK) siirtää väestötietojärjestelmän pysyvän rakennustunnuksen (VTJ-PRT:n) käyttöönoton viikonlopulle 7. - 9.11.2014.

Käyttöönottoajankohdan siirtäminen vaikuttaa pysyvän rakennustunnuksen lisäksi asuinpaikan tunnuksen, uusien rakennus-, rakennushanke- ja huoneistotietojen ylläpitopalvelujen sekä kiinteistö-, rakennus- ja huoneistotietosisältöä koskevien muutosten käyttöönottoaikatauluun.

Syitä pysyvän rakennustunnuksen käyttöönoton siirtämiselle on useita, mutta päällimmäisenä on asiakkaiden ja sidosryhmien, etenkin kuntien, VTJ-PRT:n käyttöön siirtymisen edellyttämien valmiuksien keskeneräisyys. Tähän ovat osittain vaikuttaneet nk. RaKi-hankkeen aikatauluongelmat, minkä vuoksi Väestörekisterikeskus ei ole pystynyt toimittamaan asiakkaiden tarvitsemia testiaineistoja luvatussa aikataulussa.

Käyttöönottoaikataulua siirtämällä saamme myös lisäaikaa varmistaa uusien ylläpitopalvelujen toimivuus käyttöönottohetkellä.

Kaikki asiaa koskevat kysymykset voi toimittaa osoitteeseen [email protected].

Lisätietoja:
Hankejohtaja Riitta Haggrén, [email protected], puh. 0295 535 210 sekä VRK:n extranet-sivusto Eevertti