Väestörekisterikeskus hakee tietopalvelujen yksityissektorin yhteistyökumppaneita

24.10.2016 11.39 | Julkaistu suomeksi 21.5.2018 klo 16.23
Tiedote

Väestörekisterikeskus (VRK) pyytää osallistumishakemuksia tietopalvelujen yhteistyökumppaneiden hakumenettelyyn. Väestötietojärjestelmän tietopalvelujen yhteistyökumppaniksi voivat hakea kaikki, vaatimukset täyttävät toimijat. Nykyiset yhteistyökumppanit (3 kpl) jatkavat Väestörekisterikeskuksen yhteistyökumppaneina.

Haku koskee huhtikuussa 2017 alkavia yhteistyökumppanisopimuksia. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

Väestörekisterikeskus ja sen yhteistyökumppanit tuottavat yhteistyössä väestötietojärjestelmän tietoihin perustuvia tietopalveluja yrityksille ja muille yhteisöille. Yhteistyökumppaneiden vastuulla on tuottaa loppuasiakkaalle muun muassa poimintapalveluja sekä asiakasrekisterien päivityspalveluja. Yhteistyökumppanit huolehtivat lisäksi tietopalvelujen markkinoinnista, asiakastarpeiden selvittämisestä, asiakasyhteydenpidosta, lupahakemusten tekemisestä VRK:lle, tietojen teknisestä toimituksesta asiakkaalle, sekä yhdessä VRK:n kanssa asiakkaiden tietojen käytön valvonnasta.

Ohjeet käyttäjätunnusten pyytämiseen ja katseluoikeuksien saamiseen löytyvät oheisesta linkistä ja hakuilmoituksesta. Hakuilmoitus on luettavissa ilman katseluoikeuksia.

Hakuilmoitukseen on kirjattu ne vähimmäisvaatimukset ja kelpoisuusehdot, jotka yhteistyökumppanin tulee täyttää. Sen liitteinä on muun muassa sopimusluonnos liitteineen, joissa esitettyjen vaatimusten tulee täyttyä. Hakuilmoitukseen ja sen liitteisiin on kirjattu ohjeet osallistumishakemuksen laatimista varten.

Väestörekisterikeskus pidättää itsellään oikeuden muuttaa hankintatapaa ja -aikataulua sekä hankinnan ehtoja.

Hakuilmoituksessa esitetyt edellytykset täyttävä toimija voi laatia osallistumishakemuksen määräaikaan, 16.12.2016, mennessä. Väestörekisterikeskus tekee osallistumishakemusten perusteella päätöksen niistä kelpoisuusehdot täyttävistä toimijoista, joiden kanssa sopimusneuvotteluja jatketaan. Sopimusehdoista ei neuvotella toimijoiden kanssa, vaan ehdot ovat kaikille samat.

Kiinnostuneiden on mahdollista esittää kirjallisesti Yhteistyökumppanuutta koskevia kysymyksiä Väestörekisterikeskukselle. Määräaika kysymysten jättämiselle on 7.11.2016. Kysymykset lähetetään sähköpostilla osoitteeseen [email protected] Tarkemmat ohjeet kysymysten lähettämisestä löytyy hakuilmoituksesta.

Hakumenettelyä koskeviin tiedusteluihin vastaavat tietopalveluasiantuntija Jenni Hakkarainen, puh. 0295 535 039 ja erityisasiantuntija Juha Kontkanen, puh. 0295 535 063.