Väestörekisterikeskuksen tietotilinpäätöksestä julkaistu tiivistelmä

1.8.2014 10.06
Tiedote

Väestörekisterikeskus on vuodesta 2010 lähtien laatinut toiminnastaan tietotilinpäätöksen.

Tietotilinpäätöksessä on eritelty keskeisin Väestörekisterikeskuksen tietojenkäsittelyä ohjaava sisäinen ohjeistus sekä lainsäädäntö. Siihen on myös koottu väestötietojärjestelmän ja varmennetietojärjestelmän tietojenkäsittelyn tärkeimmät tunnusluvut. Tietotilinpäätös antaa kokonaiskuvan tietojenkäsittelyn nykytilasta sekä arvion tietosuojan, tietoturvan ja yksityisyydensuojan toteutumisesta.

Tietotilinpäätös toimii Väestörekisterikeskuksessa toiminnan suunnittelun, ohjauksen ja kehittämisen sekä raportoinnin ja johtamisen tukena. Osaltaan tietotilinpäätöksellä varmistetaan hyvän tietojenkäsittelytavan ja hyvän hallintotavan toteutuminen sekä viraston toimintaa ohjaavan lainsäädännön noudattaminen. Tietotilinpäätöksellä täytetään myös väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 60 §:n mukainen raportointivelvollisuus tietosuojavaltuutetulle.

Koska tietotilinpäätös on tietosuoja- ja tietoturvasyistä salassa pidettävä, siitä voidaan julkaista vain tiivistelmä.

Lisätietoja:
Neuvontalakimies Annina Hautala, [email protected] tai puh. 0295 535 213