Väestörekisterikeskukseen perustettu Palveluarkkitehtuuri-yksikkö

5.3.2014 14.03
Tiedote

Väestörekisterikeskukseen on perustettu 1.3.2014 Palveluarkkitehtuuri-yksikkö.

Yksikön tehtävänä on valtiovarainministeriön Kansallisen palveluarkkitehtuuri -ohjelman toimeenpanon puitteissa tuottaa ja kehittää:

Kansallista palveluväylää

  • Tiedonvälityspalvelu, jonka avulla julkinen hallinto ja yritykset voivat kytkeytyä siihen liittyneisiin palveluihin ja tietovarantoihin.

Kansallista tunnistusratkaisua

  • Tunnistusratkaisu mahdollistaa kansalaisten, yritysten ja viranomaisten pääsyn tiedonvälityspalveluun. Samalla pyritään saamaan aikaan menettely, joka otettaisiin laajemminkin käyttöön sähköisen asioinnin tunnistusmenettelynä.

Kansalaisten, yritysten ja viranomaisten tarvitsemia yhteisiä palvelukanavia (palvelunäkymiä)

  • Kansalaisen omien tietojen tarkistus ja hallinnointi sekä palvelujen työpöytä, joka kokoaa tunnistautuneelle kansalaiselle häntä koskevat julkishallinnon palvelut ja tietoaineistot omien asiointi- ja tietotarpeiden mukaan. Palvelussa tunnistautunut kansalainen voi muun muassa tarkastella omia rekisteri- ja palvelutietojaan. Myös yrityksille ja hallinnon toimijoille eli virkamiehille on tarkoitus luoda omat näkymänsä.

Kansalliset ratkaisut yritysten, muiden organisaatioiden ja kansalaisten roolien ja valtuutusten hallintaan

  • Palvelu yhdistää eri viranomaisten ylläpitämät rekisterit henkilön sähköiseen tunnistamiseen, mikä mahdollistaa pääsyn sähköisiin palveluihin tietyn roolin mukaan tai asioinnin toisen puolesta tai jonkin organisaation valtuuttamana.

Palveluarkkitehtuuri-yksikössä tulee työskentelemään kymmenen henkilöä. Virat pyritään täyttämään kevään 2014 aikana. Yksikön johtajan tehtäviä hoitaa 1.3.2014 alkaen Hallinto- ja johdon tuki -yksikön johtaja Lea Krohns oman toimensa ohella, kunnes virkaan valittu johtaja ottaa viran vastaan.

Lisätietoja:
Johtaja Lea Krohns, [email protected], puh. 0295 535 243