Suomalaisten nimet päivitetty Avoindata.fi-palvelussa

16.9.2015 10.00
Tiedote

Väestörekisterikeskus on päivittänyt Avoindata.fi-palvelussa julkaistut suomalaisten etu- ja sukunimiluettelot.

Väestörekisterikeskus on päivittänyt Avoindata.fi-palvelussa julkaistut suomalaisten etu- ja sukunimiluettelot. Luetteloissa on avoimena datana kaikki etunimet, joita on väestötietojärjestelmässä vähintään 10 kappaletta ja sukunimet joita on vähintään 20 kappaletta.

Etunimistä on muodostettu erilliset miesten ja naisten nimien luettelot, joista ensimmäinen kuvaa kaikkien etunimien esiintymiä, toinen nimen esiintymistä ensimmäisenä etunimenä ja kolmas nimen esiintymistä muuna kuin ensimmäisenä etunimenä.

Sukunimiaineistossa on lueteltu sukunimet lukumäärän mukaisessa suuruusjärjestyksessä.

Nimiluettelot on poimittu syyskuussa 2015.

Nimiaineisto on CSV-tiedostomuodossa ja lisäksi jokaisesta luettelosta on laadittu PDF-muotoinen lyhennelmä, jossa on 1 000 yleisintä nimeä.

Lisätietoja:
Väestörekisterikeskus, projektipäällikkö Pauli Pekkanen, [email protected] tai puh. 0295 535 282