Sofia och Elias var de populäraste förnamnen år 2014

5.3.2015 14.33 | Publicerad på svenska 23.11.2016 kl. 15.02
Pressmeddelande

Fjolårets nyblivna föräldrar hade fastnat för förnamnen Sofia och Elias, som toppade namnligan.

380 flickebarn fick som första förnamn Sofia, medan 438 pojkar fick heta Elias.

Sofia följdes ifjol av namnen, Aino, Aada, Ella och Emma som första förnamn bland flickorna. Bland pojknamnen följdes Elias av Leo, Onni, Eino och Oliver.

Av alla förnamn som gavs åt flickorna var de fem populäraste Maria, Sofia, Emilia, Olivia och Amanda. Bland pojkarna var de fem populäraste namnen Juhani, Johannes, Mikael, Olavi och Onni.

Den svenskspråkiga befolkningen valde Amanda och Oliver

På svenskt håll var det populäraste första flicknamnet Amanda. De populäraste första pojknamnen var Oliver. 38 flickor gavs namnet Amanda, medan 33 pojkar fick heta Oliver.

Amanda följdes av Ellen, Emma, Ella och Edith som första förnamn bland flickebarnen, medan Oliver följdes av Anton, Leo, Benjamin, och Hugo.

Av alla förnamn som gavs åt svenskspråkiga flickor var de fem populäraste Maria, Sofia, Elisabeth, Alexandra och Linnea. De fem populäraste pojknamnen var Johannes, Alexander, Erik, Mikael och Karl.

Namnuppgifterna baserar sig på uppgifterna om de 58 343 barn som fick namn år 2014. Av dessa var 28 542 flickor och 29 801 pojkar. Antalet finskspråkiga barn var 50 062 och antalet svenskspråkiga 3 423. Allt som allt föddes 59 523 barn.

Namnuppgifterna lagras i befolkningsdatasystemet, som förutom personuppgifter, innehåller information om fastigheter, byggnader och bostäder. Befolkningsdatasystemet upprätthålls av magistraterna och Befolkningsregistercentralen.

De 50 populäraste förnamnen under det senaste året och annan namnstatistik finns på webbadressen www.vrk.fi/sv, under punkten Statistik -> Namn.

Tilläggsinformation:
Informatör Seija Nurmikoski, fö[email protected], tfn. 0295 535 273