Muutoksia Väestörekisterikeskuksen ja Valtiokonttorin/ Valtion IT-palvelukeskuksen valtionhallinnon varmennepalveluja koskevaan puitesopimukseen

28.2.2014 9.04
Tiedote

Puitesopimus siirretään 1.3.2014 aloittavalle Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorille.

Valtiokonttori/ Valtion IT-palvelukeskus (VIP) on tehnyt 22.6.2011 Väestörekisterikeskuksen (VRK) kanssa puitesopimuksen (VRK 2179/2401/11), joka koskee valtionhallinnon varmennepalvelujen ja toimikorttien hankkimisessa noudatettavia periaatteita ja menettelyjä sekä eräitä muita ehtoja, jotka valtionhallinnon asiakkaat voivat saada hyväkseen, kun ne tekevät VRK:n kanssa puitesopimukseen perustuvat asiakassopimukset.  Puitesopimus siirretään valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämistä koskevan valtioneuvoston 20.2.2014 annetun asetuksen (132/2014) nojalla 1.3.2014 aloittavalle Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorille.

Puitesopimuksen/asiakassopimuksen mukaisesti asiakas sitoutuu toimimaan varmennepalveluiden käyttäjänä ja organisaatiovarmenteiden rekisteröijänä. Puitesopimus/ asiakassopimus ei sisällä yksityiskohtaisia ehtoja varmenteiden rekisteröinnistä. Tällä hetkellä valtionhallinnon varmenteiden rekisteröinti tapahtuu valtionhallinnon varmennepalvelujen puitesopimuksen/asiakassopimuksen ehtojen nojalla.

VRK:n, VIP:n ja Valtorin (jäljempänä osapuolet) neuvottelemat ja VRK:n ja Valtorin allekirjoittamat puitesopimusmuutosasiakirjat koskevat varmenteiden rekisteröintiä ja puitesopimuksen/ asiakassopimuksen liitteiden täydentämistä alla esitetyn mukaisesti.

Tiedote: Muutokset valtionhallinnon puitesopimukseen

Lisätietoja:

Sopimusten sisältöön liittyvät tiedustelut:

Väestörekisterikeskus, Varmennehallintopäällikkö Katja Lingonheimo
[email protected]
puh: 0295 535 260

Valtion IT-palvelukeskus, Tietohallintojohtaja Kari Kekki
[email protected]
puh: 040 761 2599

Sopimusten sisältöön ja sopimusten laatimiseen liittyvät yhteydenotot:

Väestörekisterikeskus, Asiakkuuspäällikkö Ari Häkli
[email protected]
puh: 0295 535 224