Kansainvälinen Porvoo-ryhmä kokoontuu 22. - 23.5.2014 Ranskassa: Eurooppalaiset toimijat valmistautuvat sähköisen asioinnin luottamuspalveluihin

21.5.2014 14.17
Tiedote

Kansainvälinen Porvoo-ryhmä kokoontuu 22. - 23.5.2014 Ranskaan Sophia Antipolis'n teknopoliin pohtimaan eurooppalaiseen sähköiseen henkilöllisyyteen ja turvallisiin verkkopalveluihin liittyviä kysymyksiä.

Konferenssin teemana ovat sähköinen tunnistaminen, sähköiseen asiointiin liittyvät luottamuspalvelut (esimerkiksi sähköiset allekirjoitukset, aikaleimat ja asiakirjat sekä verkkosivujen todentaminen) ja yksityisyyden suojaan liittyvät kysymykset. Konferenssissa keskitytään mm. vahvan sähköisen tunnistamisen ja luottamuspalvelujen sääntelyyn sekä yhteensopivien ratkaisujen esittelyyn.

Konferenssin aiheita ovat mm. turvalliset, erilaisilla teknisillä alustoilla toimivat tunnistuspalvelut, identiteettivarkaudet sekä kansalliset sähköisen henkilöllisyyden kehityshankkeet osallistujamaissa. Suomesta esitellään parhaillaan rakenteilla olevaa kansallista palveluväylää.

Lisäksi konferenssissa kuullaan EU:ssa käynnissä olevasta STORK-hankkeesta. Sen tavoitteena on, että kansallisen sähköisen henkilöllisyyden avulla olisi mahdollista asioida verkkopalveluissa eri maiden välillä. STORK-hankkeessa tehtävien määritysten avulla tullaan määrittelemään myös kansallisten tunnistusratkaisujen minimitaso.

Konferenssin päätteeksi järjestetään eri maiden viranomaisten sekä standardointiasiantuntijoiden välinen pyöreän pöydän keskustelu luottamuspalveluihin sekä kansallisten identiteettien minimitasoon liittyvistä vaatimuksista.

Porvoo-ryhmän 18. konferenssin isäntänä toimii telestandardointijärjestö ETSI. Konferenssiin osallistuu edustajia Euroopan eri maista.

Lisätietoja Väestörekisterikeskuksessa: Porvoo-ryhmän puheenjohtaja, Varmennepalvelut-yksikön rekisteröintipäällikkö Tuire Saaripuu, puh. +358 50 563 5735 ja verkkotiedottaja Irene Rissanen, puh. +358 50 573 7210

Konferenssin agenda ym. materiaalia: www.etsi.org/porvoo18 ja www.fineid.fi -> Porvoo Group

Tiedote löytyy englanninkielisenä osoitteesta www.vrk.fi/en

Suomen Väestörekisterikeskuksen koordinoima Porvoo-ryhmä on kansainvälinen yhteistyöverkosto, jonka päätavoitteena on edistää eri maiden välillä yhteensopivan, PKI-teknologiaan (Public Key Infrastructure) sekä älykortteihin ja sirullisiin henkilökortteihin perustuvan sähköisen henkilöllisyyden toteutumista Euroopassa. Jäsenet edustavat eurooppalaisia viranomaisia sekä Euroopan komissiota ja YK:ta. Myös USA ja Japani ovat tiiviisti mukana.