Hack Your Service - Väestörekisterikeskus mukana Hackathon-konseptissa

19.11.2015 13.48
Tiedote

Väestörekisterikeskus on mukana konsulttiyhtiö Accenturen johtamassa HACKATHON:ssa.

Sen tarkoituksena on mm. toteuttaa virastoissa uudenlainen tapa toimeenpanna hallitusohjelman edellyttämä palvelujen digitalisointi, tuottaa nopeasti ja kustannustehokkaasti ideoita ja ratkaisuja, edistää digitaalista kokeilukulttuuria ja ketterien kehitysmenetelmien käyttöä sekä edistää julkisen ja yksityisen sektorin sekä yliopistojen yhteistyötä. Konseptissa ovat mukana mm. Aalto-yliopisto ja sen opiskelijat, joille tämä on Capstone-kurssin harjoitustyö.

Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on saada Hackathon-konseptin avulla Aalto-yliopiston opiskelijoiden näkemyksiä organisaation ajankohtaisiin kysymyksiin. Väestörekisterikeskus on ehdottanut aiheiksi mm. henkilön tavoitettavuustietojen, kuten osoitteen ja sähköpostiosoitteen, ylläpito ja hyödyntäminen sekä varmennepalvelujen laajempi hyödyntäminen, tietojen ylläpito ns. joukkoistuksen avulla sekä Väestörekisterikeskuksen kaikkien palvelujen tarjoaminen asiakkaille nykyistä helpommin.

Aalto-yliopiston opiskelijoista koostuvat tiimit kehittävät ratkaisuja virastojen antamiin aiheisiin 24 tunnin tapahtumassa tammikuussa 2016. Tiimit esittelevät ratkaisunsa tuomaristolle, joka koostuu Aalto-yliopiston, Accenturen ja mukana olevien virastojen asiantuntijoista. Valittujen ideoiden työstö jatkuu kevään ajan.

Tuomaristo valitsee parhaat esitykset ja palkitsee voittajat ValtioExpossa 17.5.2016.

Lisätietoja:
Väestörekisterikeskus, kehityspäällikkö Pekka Rehn, [email protected], puh. 0295 535 046