Anna palautetta uusista IT-hankintojen yleisistä sopimusehdoista (JHS 166 JIT 2015) – päivitetty tietosuojan osalta

19.2.2018 9.50 | Julkaistu suomeksi 21.5.2018 klo 16.24
Tiedote

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) ja sen alainen asiantuntijajaosto pyytävät palautetta suositusluonnoksesta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2015).

JHS 166 -suositus ja sen liitteet on päivitetty vastaamaan Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 vaatimuksia. Asetus on sellaisenaan suoraan sovellettavaa oikeutta Suomessa ja sen soveltaminen alkaa 25.5.2018.

Liitteenä on kokonaan uusi liite 9: Erityisehdot henkilötietojen käsittelystä. Aiemman liitteen 9 (tukimateriaali) numeroksi on muutettu liite 10. Liitteeseen 7 ja tukimateriaaliin ei ole tehty muutoksia. Muut tehdyt sisällölliset muutokset:

 • suositusluonnos: lisätty viittaus tietosuoja-asetukseen, korjattu hankintalain viittaus ja liiteluettelo
 • liite 1 yleiset ehdot: muutoksia/lisäyksiä kohdissa 1(2), 11(7), 18(3), 19(1)
 • liite 2 tilaajan sovellukset: muutos käyttöohjeen liitenumerointiin, lisäys kohdassa 9(4)
 • liite 3 tilaajan sovellukset ei-avoin: kuten edellä
 • liite 4 ketterät: muutos käyttöohjeen liitenumerointiin, lisäys kohdassa 3(3)
 • liite 5 palvelut: muutoksia/lisäyksiä käyttöohjeeseen ja kohtiin 3.2(2), 5.6(1)
 • liite 6 konsultointi: lisäys käyttöohjeeseen (ei muutosta itse ehtoihin)
 • liite 7 laitteet: ei muutoksia
 • liite 8 palvelut verkon kautta: muutoksia/lisäyksiä käyttöohjeeseen ja kohtiin 3(2), 11(2), 13(4), 14(1)-(3), 15(1)
 • liite 9 henkilötiedot: kokonaan uusi
 • liite 10 tukimateriaali: muutos ainoastaan liitteen numerointiin, ei sisältöön.

Palautetta pyydetään uudesta liitteestä 9: Erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä ja siitä, että liite otetaan mukaan suositukseen.

Tämä on palautekierroksen 1. vaihe.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa tarvittaessa lakimies Karolina Lehto, mail: karolina.lehto(at)hansel.fi

Palautteen antaminen

Pyydämme antamaan palautteet viimeistään 6.3.2018 käyttäen palautteenantoa varten laadittua verkkolomaketta. Muulla tavoin annetut palautteet eivät pääse mukaan koosteeseen, joka tuotetaan automaattisesti tietojärjestelmästä.

Materiaalit

JHS 166 -suositusluonnos ja liitteet (zip-tiedosto)

www.jhs-suositukset.fi