Valtiosopimus Suomen ja Viron välillä englanninkielisistä väestörekisteriasiakirjoista

Suomen ja Viron välisen valtiosopimuksen perusteella tiettyjä Virossa englanninkielisinä annettuja väestörekisteriasiakirjoja ei tarvitse laillistaa Suomen viranomaisia varten, eikä vastaavia Suomessa annettuja asiakirjoja Viron viranomaisia varten. Niin sanottua Apostille-todistusta ei siis tarvita esimerkiksi perhesuhdetietojen rekisteröimiseksi väestötietojärjestelmään.

Lisätietoja edellä mainituista asiakirjoista ja niitä antavista viranomaisista löytyy osoitteesta www.maistraatti.fi.

Jos Suomen viranomaisella on aihetta epäillä Virossa annetun laillistamattoman asiakirjan aitoutta, se voi pyytää Viron sisäasiainministeriötä varmentamaan asiakirjan oikeellisuuden. Yhteystietoja ja ohjeita varmennuspyynnön lähettämisestä saa maistraateista ja Väestörekisterikeskuksesta.

Vastaavasti Viron viranomainen voi lähettää Suomessa annetusta asiakirjasta varmennuspyynnön Väestörekisterikeskukselle.

Apostille-todistus Suomi Viro Väestörekisterikeskus englanninkielinen laillistaa laillistaminen maistraatti valtiosopimus varmennuspyyntö virolainen väestörekisteriasiakirja