Tietojen luovutuksen kieltäminen

Jokaisella on oikeus kieltää yhteystietojensa luovuttaminen yhteys-, osoite- tai muuna vastaavana tietopalveluna sekä tietojensa luovutus asiakasrekisterin tai muun vastaavan rekisterin päivitystä varten.

Tietojen luovutuksen voi kieltää henkilökortin tai verkkopankkitunnusten avulla Tarkasta tietosi! -palvelussa tai ilmoittamalla asiasta puhelimitse tai vapaamuotoisella kirjeellä maistraattiin. Tietojen luovutuksen voi kieltää myös oikeasta palstasta löytyvien verkkolomakkeiden avulla.

Huom! Puhelinmarkkinoinnin rajoitusta ei voi tehdä väestötietojärjestelmään, koska sinne ei tallenneta puhelinnumeroita.

Kiellot ovat henkilökohtaisia ja ne ovat voimassa toistaiseksi (lukuun ottamatta turvakieltoa) eli kieltoja ei tarvitse uusia esimerkiksi asunnon muuton vuoksi.

Voimassa olevat kiellot voi tarkastaa ja poistaa tarpeettomat kiellot Tarkasta tietosi! -palvelussa tai ottamalla yhteyttä maistraattiin.

Tietojen luovuttamisesta ja niiden muusta käsittelystä ks. rekisteriselosteet.

Kiellot ja niiden vaikutukset, ks. vasen palsta

Kiellot perustuvat lakiin

Tietojen luovuttamisesta väestötietojärjestelmästä säädetään väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009). Henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen väestötietojärjestelmästä henkilötietolain (523/1999) 30 §:n nojalla suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 35 §:n nojalla yhteystietojensa luovuttaminen yhteys-, osoite- tai muuna vastaavana tietopalveluna sekä tietojensa luovutus asiakasrekisterin tai muun vastaavan rekisterin päivitystä varten. Em. lain 36 §:n perusteella väestötietojärjestelmään voidaan hakemuksesta tallettaa ns. turvakielto.

Viranomaisille, esimerkiksi Tilastokeskukselle ja Viestintävirastolle, luovutetaan niille säädettyjen tehtävien hoitamisessa tarpeelliset tiedot edellä kerrotuista kielloista huolimatta.

Muita tahoja, joille voi ilmoittaa kiellon tietojen luovuttamisesta suoramarkkinointitarkoituksiin, ks. oikea palsta kohdasta Aiheesta muualla