Väestörekisterikeskus työnantajana

Väestörekisterikeskuksen perustehtävänä on mahdollistaa väestötietojärjestelmän tietojen ja Väestörekisterikeskuksen varmennetun sähköisen asioinnin palvelujen käyttö yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon tukena. Lisäksi Väestörekisterikeskus toteuttaa yhdessä valtiovarainministeriön kanssa kansallista palveluarkkitehtuuria. Väestötietojärjestelmän ja varmennepalvelujen sekä niihin perustuvien tuotteiden ja palvelujen ylläpito, kehittäminen ja tarjonta edellyttävät monipuolista ja osaavaa henkilöstöä.

Verrattuna moniin muihin valtion virastoihin Väestörekisterikeskuksen toiminta on huomattavasti riippuvaisempaa siitä, että asiakkaat - niin julkishallinto kuin yksityiset yritykset ja yhteisöt - hankkivat palveluja: asiakkaat ovat olemassaolon edellytys. Asiakkaat ja sidosryhmät ovat antaneet Väestörekisterikeskukselle erinomaista palautetta palvelukuvatutkimuksissa.

Väestörekisterikeskus panostaa asiakaspalvelun tason ja laadun jatkuvaan parantamiseen. Asiakkaille ja sidosryhmille on muun muassa annettu palvelulupaus.

Väestörekisterikeskus on mukana eri alojen kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa.