Ulkomaalaisen rekisteröinti

Saadakseen suomalaisen henkilötunnuksen ulkomaalaisen on pyydettävä rekisteröintiä Suomen väestötietojärjestelmään. Tietyissä tapauksissa ulkomaalainen saa samalla kotikunnan Suomessa.

Rekisteröintiä pyydetään käymällä henkilökohtaisesti asuinpaikan maistraatissa tai muussa alla mainitussa viranomaisessa.

Verotoimistoon rekisteröintipyyntö voidaan jättää, jos henkilötunnus tarvitaan verotuksellisista syistä.

Suomen ulkomaan edustustoon tai Maahanmuuttovirastoon rekisteröintipyyntö voidaan jättää oleskelulupahakemuksen yhteydessä. Poliisilaitokselle pyyntö voidaan jättää EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinnin taikka oleskelulupa- tai oleskelukorttihakemuksen yhteydessä.

Henkilötunnus voidaan nykyään antaa myös ulkomaalaiselle, joka toimii Suomessa diplomaattiasemassa tai Yhdistyneiden Kansakuntien tai muun kansainvälisen järjestön palveluksessa. Tällainen henkilö ei kuitenkaan voi saada kotikuntaa Suomessa.

Henkilötunnuksesta ja kotikunnan merkityksestä voit lukea lisää Kotikunta-esitteestä. Esite löytyy myös arabian kielellä.

Lisätietoja rekisteröinnin ja kotikunnan saamisen edellytyksistä sekä rekisteröintiin vaadittavista asiakirjoista löytyy maistraattien sivuilta. Tietoa löytyy myös Verohallinnon ja Maahanmuuttoviraston sivuilta.