Tietopalvelut yrityksille ja yhteisöille

Väestörekisterikeskus tuottaa tietopalveluja yrityksille ja muille yhteisöille yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Yhteistyökumppanit huolehtivat muun muassa poimintojen teknisestä toteutuksesta, tarjoavat monipuolisia suoramarkkinointipalveluja ja auttavat kampanjasuunnittelussa.

Väestötietojärjestelmän tietojen käyttö edellyttää väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukaista tietolupaa, jonka Väestörekisterikeskus myöntää. Yhteistyökumppanit voivat huolehtia lupahakemuksesta valtakirjalla.

Lisätietoja palveluista löytyy VRK:n extranet-sivusto Eevertistä.