Väestörekisterikeskus

Väestörekisterikeskuksen perustehtävänä on mahdollistaa väestötietojärjestelmän tietojen ja Väestörekisterikeskuksen varmennetun sähköisen asioinnin palvelujen käyttö yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon tukena. Väestörekisterikeskus edistää toiminnallaan yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa ja tietoturvallisuutta sekä hyvän tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatavan kehittämistä ja noudattamista.

Väestörekisterikeskus on yhdessä maistraattien kanssa väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä. Väestörekisterikeskus ylläpitää ja kehittää väestötietojärjestelmää, sen tietoja ja tietojen laatua sekä varmennettua sähköistä asiointia. Väestörekisterikeskus tarjoaa väestötietojärjestelmän tietopalveluja ja varmennepalveluja.Virasto hoitaa myös vaalitehtäviä.

Väestörekisterikeskus ei käsittele yksittäisten kansalaisten henkilötietoja koskevia asioita. Paikallinen maistraatti palvelee kansalaisia kaikissa väestökirjahallintoon liittyvissä asioissa, kuten esimerkiksi muuttoilmoitus, omien tietojen tarkastus, henkilötietojen korjaaminen tai muuttaminen, tietojen luovutuskiellot sekä todistusten antaminen yksittäisen henkilön tiedoista. Omat tiedot voi tarkastaa myös internetissä maksutta VRK:n Tarkasta tietosi! –palvelussa.

Väestörekisterikeskus vastaa väestötietojärjestelmän tietopalvelusta viranomaisille sekä useille yrityksille. Tietojen luovutusta ja käyttöä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin pyrimme vastaamaan mahdollisimman pian.

Väestörekisterikeskus toteuttaa yhdessä valtiovarainministeriön kanssa kansallista palveluarkkitehtuuria.

Vuonna 1969 perustettu Väestörekisterikeskus toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Viraston toimitilat sijaitsevat Helsingin Sörnäisissä, Lintulahdenkuja 4:ssä sekä Kokkolassa Teknologiakatu 7:ssä. Väestörekisterikeskuksessa työskentelee noin 160 henkilöä.

Väestörekisterikeskuksen yhteystiedot.