Väestörekisterikeskus

Väestörekisterikeskus edistää yhteiskunnan digitalisointia ja sähköistä asiointia Suomessa. Vastuullamme olevien kokonaisuuksien häiriötön ja sujuva toiminta on yhteiskunnalle elintärkeää.

Ylläpidämme ja kehitämme maamme tärkeintä tietovarantoa, väestötietojärjestelmää, ja tarjoamme väestötietojärjestelmään pohjautuvia tietopalveluja viranomaisille sekä yrityksille. Tietojen luovutusta ja käyttöä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin pyrimme vastaamaan mahdollisimman pian.

Vastaamme varmennetun sähköisen asioinnin tuottamisesta Suomessa. Tuottamamme varmenteet takaavat turvallisen ja sujuvan sähköisen asioinnin ja työskentelyn mm. julkisessa hallinnossa ja sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla.

Tuotamme ja kehitämme Suomi.fi-palveluja kansalaisten, julkisen hallinnon ja yritysten käyttöön. Palvelujen muodostama kansallinen palveluarkkitehtuurikokonaisuus luo perusedellytykset julkisten sähköisten asiointipalveluiden toteuttamiselle ja suomalaisen yhteiskunnan digitalisoinnille.

Vaalitehtävistä vastuullamme ovat mm. äänioikeusrekisterin ja ehdokasrekisterien luominen, äänioikeusilmoitusten toimittaminen ja äänestyspaikkapalvelun tuottaminen.

Edistämme toiminnallamme yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa ja tietoturvallisuutta sekä hyvän tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatavan kehittämistä ja noudattamista.

Väestörekisterikeskus toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Viraston toimitilat sijaitsevat Helsingin Sörnäisissä sekä Kokkolassa. Väestörekisterikeskuksessa työskentelee yhteensä noin 160 henkilöä. Heistä n. 140 toimii Helsingissä ja n. 20 Kokkolassa.

Henkilöstöstä 55 % on naisia ja 45 % miehiä. Väestörekisterikeskuksen työntekijöistä 68 %:lla on korkeakoulututkinto. Virasto on perustettu vuonna 1969.

Tietoja Väestörekisterikeskuksen henkilöstöstä

Ikärakenne 2016

 

Sukupuolijakauma 2016

 

Koulutusrakenne 2016

 

Palvelussuhteiden kesto vuosina 2016