Strategi och värden

Befolkningsregistercentralens strategi har uppgjorts för åren 2016 - 2020. Strategin betonar särskilt digitalisering, samarbete och kundorientering.

Vision

Vi arbetar för ett digitaliserat samhälle – vi lyckas tillsammans.

Verksamhetsidé

Tillförlitliga befolkningsdata och trygga elektroniska tjänster.

Värden

Vi genomför reformer modigt och agerar etiskt - för kundens och Finlands bästa.