ICT-tjänster

Direktör
Pekka Rehn
Tfn 0295 535 046

Tjänsteproduktion (BDS)
Systemchef
Arto Ikonen 
Tfn 0295 535 226

Tjänsteproduktion (Digi)
Utvecklingschef
Teemu Tukiainen
Tfn 0295 535 033

Infratjänster
Systemintegrator
Jan Partanen
Tfn 0295 535 281

Kvalitet- och projekttjänster
Utvecklingschef
Teemu Tukiainen (vid sidan av sitt eget jobb)
Tfn 0295 535 033

 

 

Samtalspris: Till Befolkningsregistercentralen ringer du utan tilläggsavgift. För samtal och köande debiteras enbart lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens egen operatörs taxa.