Förvaltning och gemensamma tjänster

Direktör 
Lea Krohns
Tfn 0295 535 243

Ledningsassistent 
Jennika Leppänen
Tfn 0295 535 055

Ledningsassistent 
Mimma Yli-Muilu
Tfn 0295 535 029

Kommunikation och stöd i kundarbete

Kommunikationschef
Päivi Railotie
Tfn 0295 535 080

Kundupplevelsechef (Kundupplevelse, marknadsföring, branding)
Pirjo Koivunen
Tfn 0295 535 353

Styrning av verksamheten och ekonomi

Utvecklingschef 
Irmeli Lario (vid sidan av sitt eget jobb)
Tfn 0295 535 249

Ekonomichef
Markus Huittinen
Tfn 0295 535 220

Datasäkerhetschef
Pekka Ristimäki
Tfn 0295 535 048

Personal- och kontorstjänster

Personalchef
Aino Heikkinen
Tfn 0295 535 133

Ämbetsverksservicechef
Matti Toiviainen
Tfn 0295 535 307

Samtalspris: Till Befolkningsregistercentralen ringer du utan tilläggsavgift. För samtal och köande debiteras enbart lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens egen operatörs taxa.