Flyttanmälan

Den lokala magistraten betjänar medborgarna i alla ärenden som gäller flyttanmälan.

Enligt lagen måste man alltid göra flyttanmälan då man flyttar permanent eller då man flyttar temporärt för över tre månader. Anmälan kan göras högst en månad i förväg. Den bör dock vara magistraten tillhanda senast en vecka från flyttningsdagen.

Enklast gör du flyttanmälan med hjälp av den elektroniska kommunikationstjänsten på adressen www.flyttanmalan.fi (24 h/dygn). Här krävs nätbankkoder, identitetskort eller Postens användarkod.

Man kan också göra flyttanmälan med en blankett, som fås hos posten eller magistraten.

Ytterligare information om flyttanmälan får man från närmaste magistrat.