Digitala tjänster

Direktör
Joonas Kankaanrinne
Tfn 0295 535 233

Kundtjänst
Kundrelationschef
Ari Häkli
Tfn 0295 535 224

Administration av tjänster och innehåll
Utvecklingschef
Rosa Arola
Tfn 0295 535 036

Tjänsteutveckling (Digi)
Projektchef
Annette Hotari
Tfn 0295 535 028

Webbredaktion
Utvecklingschef
Pirkko Romakkaniemi
Tfn 0295 535 068

Medborgarrådgivning
Servicechef
Minna Kuitunen
 

Stöd för digitalisering
Utvecklingschef
Mikko Pitkänen
Tfn 0295 535 092

 

Samtalspris: Till Befolkningsregistercentralen ringer du utan tilläggsavgift. För samtal och köande debiteras enbart lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens egen operatörs taxa.