Befolkningsdatatjänster

Direktör
Timo Salovaara
Tfn 0295 535 303

Informationtjänster för offentlig förvaltning

Servicechef
Kristiina Kaivonen
Tfn 0295 535 231

Expert
Kristiina Mellais
Tfn 0295 535 264

Informationstjänster för företag

Servicechef
Kristiina Heikkilä
Tfn 0295 535 214

Expert
Aino Kallonen
Tfn 0295 535 098

 

 

Samtalspris: Till Befolkningsregistercentralen ringer du utan tilläggsavgift. För samtal och köande debiteras enbart lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens egen operatörs taxa.