Linkkejä Tilastokeskuksen internetsivuille

 • Asunnot ja asuinolot
  Asunnot ja asuinolot -tilasto on vuositilasto, joka kuvaa olemassa olevaa asuntokantaa, asuntojen lukumäärää ja asuntokuntien asuinoloja kunkin vuoden viimeisenä päivänä.
 • Asuntojen vuokrat
  Vuokratilastot (neljännesvuosi- ja vuositilasto) kuvaavat vuokra-asuntokannan vuokratasoa ja vuokrien muutosta neljännesvuosi- ja vuositasolla.
 • Asunto-osakeyhtiöiden talous
  Tilasto mittaa asuntoyhteisön asumiskustannuksia sekä selvittää, mistä asumiskustannukset muodostuvat ja mistä erot kustannuksissa johtuvat.
 • Kiinteistöjen hinnat
  Tilasto kuvaa omakotitalojen ja omakotitalotonttien hintatasoja ja hintojen muutosta neljännesvuosi- ja vuositasolla.
 • Osakeasuntojen hinnat
  Asuntojen hintatilasto kuvaa vanhojen kerros- ja rivitalohuoneistojen hintakehitystä.
 • Rakennukset ja kesämökit
  Rakennukset ja kesämökit -tilasto on vuositilasto, joka kuvaa olemassa olevaa rakennus- ja kesämökkikantaa vuoden viimeisenä päivänä.
 • Adoptiot
  Adoptio- eli ottolapseksi ottamiset -tilasto perustuu tilastovuoden aikana vahvistettuihin adoptointipäätöksiin.
 • Kuolleet
  Kuolleiden tilastoissa ovat kuolinpäivänään vakinaisesti Suomessa asuneet henkilöt.
 • Muuttoliike
  Muuttoliiketilastot kuvaavat henkilöiden muuttoja.
 • Perheet
  Perheet muodostetaan vuodenvaihteessa Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän mukaan samassa asunnossa asuvista henkilöistä.
 • Siviilisäädyn muutokset
  Siviilisäädyn muutosten tilasto kuvaa avioliittojen, avioerojen, rekisteröityjen parisuhteiden, rekisteröityjen parisuhteiden erojen ja leskeytymisten määriä sekä kutakin siviilisäädyn muutosta tunnuslukujen avulla.
 • Suomen kansalaisuuden saamiset
  Tilasto kuvaa Suomessa vakinaisesti asuvia ulkomaiden kansalaisia, joille on tilastovuoden aikana myönnetty Suomen kansalaisuus.
 • Syntyneet
  Tilasto kuvaa syntyneiden määrää ja syntyvyyttä eri taustamuuttujien mukaan.
 • Työssäkäynti
  Työssäkäyntitilasto on vuositilasto, joka tuottaa alueittaista tietoa väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä.
 • Väestö
  Keskeistä tilastotietoa Suomen väestöstä, perheistä ja Suomessa asuvista ulkomaalaisista
 • Väestöennuste
  Väestöennuste kuvaa tulevaa väestönkehitystä.
 • Väestön ennakkotilasto
  Väestön ennakkotilasto sisältää tietoja väestönmuutoksista ja väestörakenteesta.
 • Väestörakenne
  Väestörakennetilasto kuvaa vuodenvaihteessa Suomessa vakinaisesti asuvia Suomen ja ulkomaiden kansalaisia.
 • Väestö uskonnollisen yhdyskunnan mukaan

Kuntien avainluvut: http://www.tilastokeskus.fi/tup/kunnat/index.html 

Lähde: Tilastokeskus