Ulkomaalaisen rekisteröinti

Saadakseen suomalaisen henkilötunnuksen ulkomaalaisen on pyydettävä rekisteröintiä Suomen väestötietojärjestelmään. Tietyissä tapauksissa ulkomaalainen saa samalla kotikunnan Suomessa.

Rekisteröintiä pyydetään käymällä henkilökohtaisesti asuinpaikan maistraatissa tai tietyissä tapauksissa verotoimistossa. Rekisteröintipyynnön voi 1.12.2014 alkaen jättää myös Suomen ulkomaan edustustoon, Maahanmuuttovirastoon tai poliisille oleskelulupaa, oleskelukorttia tai EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröintiä koskevan hakemuksen yhteydessä. Henkilötunnus on voitu antaa 1.3.2013 alkaen myös ulkomaalaiselle, joka toimii Suomessa diplomaattiasemassa tai Yhdistyneiden Kansakuntien tai muun kansainvälisen järjestön palveluksessa.

Lisätietoja rekisteröinnin ja kotikunnan saamisen edellytyksistä sekä rekisteröintiin vaadittavista asiakirjoista löytyy maistraattien sivuilta. Tietoa löytyy myös Verohallinnon ja Maahanmuuttoviraston sivuilta.