Permanent byggnadsbeteckning i befolkningsdatasystemet

Permanenta byggnadsbeteckningen togs i bruk i befolkningsdatasystemet 10.11.2014. Den skapades 7-9.11 samtidigt för alla byggnader i befolkningsdatasystemet. Från och med 10.11.2014 får varje ny byggnad eller bygglov som registreras i befolkningsdatasystemet en permanent byggnadsbeteckning. Det spelar ingen roll om kommunen har eller inte har tagit i bruk permanenta byggnadsbeteckningen i sina egna processer. Permanenta byggnadsbeteckningen skapas för alla byggnader som kräver ett byggnadslov, men den kan även skapas för byggnader med åtgärdstillstånd eller anmälningsförfarande. Beteckningen skapas för alla byggnader i befolkningsdatasystemet, som kommunen har registrerat:

  • koordinater, postnummer, fastighetens fastighetsbeteckning, byggnadens användningsändamål och bygglovslovsbeteckning.

Åt andra byggnader än de som kräver bygglov kan man skapa permanenta byggnadsbeteckning ifall kommunen så vill. I dessa fall bör man anmäla följande uppgifter:

  • koordinater, postnummer, fastighetens fastighetsbeteckning och byggnadens användningsändamål.

Beteckningen identifierar byggnaden och är bestående under hela byggnadens livslängd. Beteckningen innehåller inga uppgifter som behöver uppdateras under byggnadens eller bygglovets livslängd. Formatet på permanenta byggnadsbeteckningen är följande:

  • 10 tecken långt, innehåller 9 nummer, börjar alltid med siffran 1. I slutet på beteckningen hittar man ett kontrolltecken i form av en bokstav eller siffra. Exempel 100012345A

Beteckningen används i framtiden som byggnadens primära identifierare mellan de olika samhälleliga systemen och överföringar mellan olika register och länkningar. Sambandet mellan byggnaden och den fastigheten som byggnaden finns på bibehålls även i fortsättningen. Fastighetsbeteckningen upprätthålls i fortsättningen som byggnadens egenskapsinformation.